Kıdem ve ihbar tazminatı alabilme şartları

 İşverenler, işten çıkaracağını bildirdiği çalışana yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur…Elbette temenni etmiyoruz ancak işsizliğin yüzde 15`leri geçtiği şu ortamda, mevcut çalışanlar da birer potansiyel işsiz konumunda. Bu yüzden de sadece işsizlerin değil, çalışanların da muhtemel işsizlikle yüz yüze geldiklerinde sahip olacakları hakları bilmeleri gerekiyor. Bu nedenle bu yazımızda  bu haklara değineceğim.

 

Kıdem tazminatı alabilme şartları

Kıdem tazminatı, tabiri caizse bir çalışanın işverene gösterdiği sadakatin ve işyerine verdiği emeğin karşılığıdır. Bilhassa uzun yıllar aynı işyerinde çalışan personel için bu tazminat, üzerine hayaller kurulmaya başlanan bir meblağa ulaşır.

Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus, iş mevzuatına aykırı bir hareketle yılların birikiminin heba edilmemesidir. Bu yüzden, iş akdi hangi hallerde son bulursa kıdem tazminatı alınabilir, hangi hallerde alınamaz, bunların iyi bilinmesi gerekir.

1: Çalışan, işveren tarafından, ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı bir durumu tespit edilmediği halde işten çıkarılırsa,

2: Çalışan, sağlık sebepleri ya da işverenin ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı hareketini gerekçe göstererek veyahut da zorlayıcı sebeplerle işi bırakırsa,

3: Askerlik görevi dolayısıyla işten ayrılırsa,

4: Emekliliğe hak kazanır ya da emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile sigortalılık süresini doldurursa,

5: Evlendikten sonra 1 yıl içerisinde işi bırakırsa,

6: Çalışan vefat ederse yine hak sahipleri ,

7: İşveren işçi ücretsiz izin,Ücret indirimi ve Kısa çalışma gibi şartlara zorlayamaz bu nedenlerde dolayı işine son verilirse kıdem tazminatına hak kazanmış olur.


İhbar tazminatı için önemli uyarı

Çalışanların işten ayrılırken alabilecekleri bir diğer hak da ihbar tazminatıdır. Fakat burada bir yanlış anlamayı düzeltmemiz gerekiyor. İhbar tazminatı sadece işveren tarafından çalışana ödenen bir yükümlülük değil. Aynı zamanda çalışanların da bazı durumlarda işverene ödemeleri gereken bir tazminattır. İhbar tazminatında amaç, çalışanın ya da işverenin işi bırakma ya da işten çıkarma niyetlerini makul bir sürede karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır. Belirsiz süreli işlerde işçi veya işveren;

* 6 aydan az süren iş ilişkisinde en az 2 hafta önce,

* 6 ay – 1,5 yıl arası süren iş ilişkisinde 4 hafta önce,

* 1,5 yıl – 3 yıl arası süren iş ilişkisinde 6 hafta önce ve

* 3 yıldan fazla süren iş ilişkisinde 8 hafta önce işçi işi bırakacağı, işverense işten çıkaracağı bilgisini karşı tarafa iletmesi gerekir. Aksi halde bu sürelere uymayan taraf (ister işçi olsun ister işveren) karşı tarafa bildirim süresi tutarındaki ücreti ödemek zorundadır.

Çalışana ihbar süresince iş arama izni,

2-4-6-8 haftalık ihbar süreleri içerisinde işveren, çalışana yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Bu iznin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırırsa, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

İhale Yoluyla Yapılan İşler,

İhale yoluyla yapılan işlerde asıl İşveren ihaleyi yapan Remi Kurumlarda Kuruluş/Kurumdur

Özel Şirketlerdeyse İşi İhaleye veren şirket asıl işverendir Bu manada baktığımızda firmalarda çalışan personelin işinde sebepsiz atılması durumunda Mahkemeye baş vurması halinde kıdem ve ihbar tazminatını bağlı olduğu kurumda alır.

Cemal ASLAN

Yorumlar   

 
#2 Guest 04-07-2014 18:19
2 yıldır çalıştığım işyerimden ayrılmak istiyorum.sebeb i mesai saatimin 12 saatten fazla olması,yıllık izinlerimi vermiyor olmaları ve asgari ücret almam.ama kendim ayrılmak istediğim için tazminat vermemeyi düşünüyorlar benim yerime aynı şartlarda çalışacak birinide bulamıyorlar.ne yapmam gerekiyor ? Saygılarımla.
 
 
#1 Guest 04-06-2014 09:45
sayın Cemal ASLAN


çalıştığım sektörde yaptığım bir hatadan dolayı işime son verildi kıdem tazminatımı bunu gerekçe göstererek vermiyorlar böyle bir yasa varmı bilgilendirirse niz sevinirim.
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

MAKALE ARAMA