AİLE VE SOSYAL POLİTİKLAR BAKANLIĞI KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRMA ESASLARI YÜRÜLÜĞE GİRDİ.

ALE_SOYALAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 633 sayılı KHK’nin 32 ve geçici 9 maddelerine göre kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırma esasları 27.11.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanarak, 06.07.2011 tarih itibariyle yürürlüğe girdi. Yayınlanan bu esaslarla bir çelişki daha son bulmuştur .İki bölümde düzenlenen esaslarda birincisi Merkez teşkilatında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ,Genel Müdür, Denetim Hizmetleri Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Genel Müdür

  Yardımcısı, Daire Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Aile ve Sosyal Politikalar Uzamanı,

Hukuk Müşavir ve Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı.ikinci bölümde ise Taşra Teşkilatında, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Müdür, Müdür Yardımcısı, Uzman Tabip, Tabip, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimci, Fizyoterapist, Öğretmen, Çocuk Eğiticisi, Hemşire ve Hizmetli (fiilen görev yapan) Unvanlar kadroları karşılık gösterilmek suretiyle sözleşme imzalayabilecekler.

Ancak yayınlanan bu esaslarda eksiklikler bulunmaktadır göze çarpan bazı eksikliklerden birincisi Rehabilitasyon Merkezlerinden Çocuk eğiticisi unvanları ücret tablosunda ismi sağlık Hizmetleri gurubunda geçmektedir ve diğer unvanlarda SHÇEK Genel Müdürlüğün 15.07.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayınladığı kadro karşılığı sözleşme ücretler ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yayınladığı sözleşme ücretleri arasından da farklılıklar bulunmaktadır, Çocuk Gençlik Merkezlerinden söz edilmemiş ve burada sözleşmeli personelin sözleşmesi 31.12.2011 tarihinden sona ereceğinden 2012 yılı itibariyle ücretleri nasıl olacak dondurulmuş ücret mi yoksa kendi normal maaşlarımı ödenecek sorusu yerini korumaktadır.           Cemal ASLAN 27.11.2011

                                     SHÇEK VE BAKANLIK AÇIKLADIĞI SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
UNVANLAR                     BAKANLIK                      SHÇEK
KURULUŞ MÜDÜRÜ 2.074,80 TL 2.073,44 TL
KURULUŞ MÜDÜR YARDIMCISI 1.903,20 TL 1.902,60 TL
ÖĞRETMEN 1.547,52 TL 1.546,94 TL
SOSYAL ÇALIŞMACI 1.757,60 TL 1.754,86 TL
ÇOCUK EĞİTİCİSİ                         1.757,60 TL 1.496,63 TL
UZMAN TABİB 2.402,40 TL 2.402,47 TL
TABİB 2.402,40 TL 2.402,47 TL
PSİKOLOG 1.757,60 TL 1.754,86 TL
FİZYOTERAPİST 1.757,60 TL 1.754,86 TL
ÇOCUK GELİŞİMCİ 1.757,60 TL 1.754,86 TL
HEMŞİRE 1.421,68 TL 1.420,75 TL
HEMŞİRE YARDIMCISI           BİLİRTİLMEMİŞ TL 1.198,56 TL
HİZMETLİ 1.011,92 TL 1.011,57 TL

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile