Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi

            Ekap hakkında bir kaç defa  yazdım ve bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalıştım bu sefer kamuda sık ve devamlı kullanacağımız bir sistemi ve bu sitemin kamudaki işleri nasıl etkileyeceğini anlatmaya çalışacağım.

           KBS olarak bildiğimiz Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim sistemi 2003 li yılların başında buyana hazırlanmaya başlandı, ancak çok yavaş olarak hazırlanan sistem, Maliye Bakanlığının say2000i sistemine entegre olarak hazırlanışı nedeniyle hayata geçirilmesi bu nedenle ağır işlemektedir.

 

 

           Say2000i Muhasebat Genel Müdürlüğünün bünyesinde kurulan ve kendi alanında çok başarılı sonuç vermiş bir Mali Otomasyon Sistemdir, ancak bu sistemi kullanabilmek Muhasebat Genel Müdürlüğüne ait sunucuları üzerinde internete bağlanmak gerekiyor, bu nedenle tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları Bu otomasyona dâhil etmek, bilgi akışını doğru ve hızlı bir şekilde sağlamak için KBS sistemi oluşturuldu.

        

         KBS sistemi 2008–2010 yıllarında hızla hayata geçirilmeye başlandı, önce maaş raporları ardında ek ders girişi ve raporları, telefon, internet ödemleri için ödeme emri modülü devreye alındı ve ardında 01.01 2011 tarih itibariyle maaşların tamamı bu sistem üzerinde yapılması planlanıyor. Maaşların tamam çünkü güncelleme, hesaplama, raporlama gibi işlemlerin tamamını kuruluşlar bu sistem üzerinde muhasebe birimlerine gitmeden kendileri yapabilecek ve elektronik ortamda muhasebe birimlerine gönderilecek.

  

           En son adım diğer ödemler için (Elektrik, Su, Doğalgaz, İhale hak edişleri vs), Ödeme Emri ve Taşınır Mallar Yönetim Sistemi kalıyor KBS sistemin bu mödülleride kısa sürede biteceğe benziyor ve bu adımın bitmesiyle KBS sisteminin büyük bölümü tamamlanmış olacak.

 

     Bu sistemin tamamlanmasıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarında neler değişecek?

 

1:İlk olarak nasıl ekap’ın devre girmesiyle bazı kamu kuruluşlarının satın aldığı ihale hazırlama programları çöpe gittiyse yine birçok kamu kurumun binlerce lira harcayıp hazırlattığı diğer paket programları da çöpe gidecek, özelikle Taşınır Mallar Yönetim Sistemi devreye girmesiyle TİF lerle ilgili programlar devre dışı kalacak ve atıl duruma geçecek

 

2:Muhasebe Müdürlükleri sade ödeme işleriyle uğraşacak bu ödeme, sistem üzerinde olacak ve ileriki aşamalarda Muhasebe Müdürlüklerine kâğıt ortamında evrak gönderilmeyecek sade elektronik ortamda gönderilen ödeme emri veya muhasebe işlem fişi ile işlem yapılacak.

 

3:Yapılan bu ödemlerde sorumluluk tamamen 5018 sayılı kamu yönetimi yasasına göre harcama yetkilisinin olacak, bu nedenle harcama yetkilileri maddi ve manevi zarara uğramamaları için önlemini almalı, satına alma ve maaş servislerinde çalışan personeline gerekli eğitimleri sağlamalı, mümkünse bu işlere uygun ve muhasebe bilgisine sahip elemanları seçmesi gerekiyor çünkü KBS sistemi 5018 sayılı kamu yönetimi yasasına uygun olarak aşama aşama uygulanmaya giriyor buda özellikle harcama yetkililerine her gün yeni sorumluluklar getiriyor, harcama yetkilileri kamu zararları için sadece 5018 sayılı yasaya göre değil 2006/11058 Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 nci maddesinin ı bendine göre de harcama yetkilileri sorumludur.

                                                                                 Cemal ASLAN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

MAKALE ARAMA