TAŞERON FİRMALARDA ÇALIŞAN PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI VE MAAŞLARI?

dtpjTaşeron firmalarda çalışan personelin sorularını dinleyip cevaplamaya ve sorunlarını gündeme taşımaya devam edeceğiz.

Bu yazımızda taşeron firmalarda çalışan personelin maaşları ve bazı özlük hakları ile ilgili soru sormaya çekindiklerini, sordukları sorulara da doğru cevabı bulamadıklarını bize gelen e posta ve telefonlarda ortaya çıkmaktadır. İş güvenliği nedeniyle bu kişilerin adı verilmeden gelen soruları bir bütün olarak cevaplamaya çalışacağız.

 

SORU 1: ASGARİ ÜCRET DEĞİŞTİ YENİ MAAŞIM DOĞRU HESAPLANIYORMU?

 

Başta sunu açıklamada fayda var bizim sitemizde firma personeli maaşını tam ve doğru olarak hesaplayan program mevcut. Biz 01.07.2012 tarihli bazı maaşları tablo şeklinde vereceğiz.

Bu hesaplamalar yapılırken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2011/1 nolu genelgesi, 01.07.2012 tarihli asgari ücret (940,50 TL) referans alınarak %15 gelir vergisi dilimi üzerinden hesaplanmıştır. Asgari geçim indirimi asgari ücret yılbaşındaki asgari ücret 886,50 TL, 2 çocuk ve eşi çalışıyor kabul edilip hesaplama yapılmıştır.

 

2011/1 nolu genelgeye göre;

1.Bakım hizmetinde çalışan ilkokul, ilköğretim, ortaokul ve ortaöğretim mezunlarına (lise ve dengi okul) brüt asgari ücretin %45 (yüzde kırkbeş), yüksek okul mezunlarına brüt asgari ücretin %55 (yüzde ellibeş) fazlası ödenecektir.

2.Temizlik alımı hizmetinde çalışanlara, brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası ödenecektir.

 

3.Ziyaretçi danışma ve yönlendirme hizmetinde çalışan ortaöğretim mezunlarına (lise ve dengi okul) brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz), yüksek okul mezunlarına brüt asgari ücretin %40 (yüzde kırk) fazlası ödenecektir.

4.Özel hizmet alımı yolu ile çalışan berbere brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası ödenecektir. Bu kişilerde resmi kurumlardan alınan "Bonservis veya Sertifıka veya Diploma veya Ustalık Belgesi"ni ibraz etme şartı aranacaktır.

5.Özel hizmet alımı yolu ile çalışan kalorifercilere brüt asgari ücretin %>30 (yüzde otuz) fazlası ödenecektir. Bu kişilerde resmi kurumlardan alınan "Kaloriferci" belgesini ibraz etme şartı aranacaktır.

6.Özel hizmet alımı yolu ile çalışan teknisyen yardımcılarından ilkokul, ilköğretim, ortaokul ve ortaöğretim mezunlarına (lise ve dengi okul) brüt asgari ücretin %>40 (yüzde kırk), yüksek okul mezunlarına brüt asgari ücretin %>50 (yüzde elli) fazlası ödenecektir. Bu kişilerde resmi kurumlardan alınan bonservis veya sertifıka veya diploma veya ustalık belgesini ibraz etme şartı aranacaktır.

6.Özel hizmet alımı yoluyla çalışan aşçılara brüt asgari ücretin %60 (yüzde altmış) fazlası ödenecektir. Bu kişilerde resmi kurumlardan alınan "Bonservis veya sertifıka veya diploma veya ustalık belgesi"ni ibraz etme şartı aranacaktır.

8.Özel güvenlik hizmetinde çalışacak personelden ilkokul, ilköğretim, ortaokul mezunu özel güvenlik elemanına brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası, ortaöğretim mezunlarına (lise ve dengi okul) brüt asgari ücretin %>40 (yüzde kırk), yüksekokul mezunlarına brüt asgari ücretin %>50 (yüzde elli) fazlası ücret ödenecektir.

 

 

TABLO:1 ASGARİ ÜCRETİN %30 FAZLASI GÜNDÜZLÜ (YEMEKSİZ) KURULUŞ PERSONELİ

ÇALIŞTIĞI GÜN SAYISI

GÜNLÜK ÜCRETİ

AYLIK ÜCRET

RESMİ TATİL ÇALIŞMA

YOL ÜCRETİ

YEMEK ÜCRET

BÜRÜT TOPLAM

30,00

40,76

1222,80

0,00

132,00

110,00

1464,80

KESİNTİLER

SİGORTA PİRİMİNE ESAS KAZANÇ

YAŞLILIK SİGORTASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

İŞSİZLİK SİGORTASI

GELİR VERGİSİ MATRAHI

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

1423,44

128,11

71,17

14,23

1251,29

101,26

9,67

 

 

 

 

 

 

 

ASGARİ GEÇİM İNTİRİMİ

86,43

 

 

 

 

KESİNTİ TUTARI

324,44

ELE GEÇEN

1140,36

 

TABLO:2 ASGARİ ÜCRETİN %30 FAZLASI YATILI (YEMEKLİ) KURULUŞ PERSONELİ.

HAKEDİŞLER

ÇALIŞTIĞI GÜN SAYISI

GÜNLÜK ÜCRETİ

AYLIK ÜCRET

RESMİ TATİL ÇALIŞMA

YOL ÜCRETİ

YEMEK ÜCRET

BÜRÜT TOPLAM

30,00

40,76

1222,80

0,00

156,00

0,00

1378,80

KESİNTİLER

SİGORTA PİRİMİNE ESAS KAZANÇ

YAŞLILIK SİGORTASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

İŞSİZLİK SİGORTASI

GELİR VERGİSİ MATRAHI

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

1378,80

124,09

68,94

13,79

1171,98

89,37

9,10

 

 

 

 

 

 

 

ASGARİ GEÇİM İNTİRİMİ

86,43

 

 

 

 

KESİNTİ TUTARI

305,29

ELE GEÇEN

1073,51

TABLO:3 ASGARİ ÜCRETİN %40 FAZLASI YATILI (YEMEKLİ) KURULUŞ PERSONELİ.

HAKEDİŞLER

ÇALIŞTIĞI GÜN SAYISI

GÜNLÜK ÜCRETİ

AYLIK ÜCRET

RESMİ TATİL ÇALIŞMA

YOL ÜCRETİ

YEMEK ÜCRET

BÜRÜT TOPLAM

30,00

43,89

1316,70

0,00

156,00

0,00

1472,70

KESİNTİLER

SİGORTA PİRİMİNE ESAS KAZANÇ

YAŞLILIK SİGORTASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

İŞSİZLİK SİGORTASI

GELİR VERGİSİ MATRAHI

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

1472,70

132,54

73,64

14,73

1251,79

101,34

9,72

 

 

 

 

 

 

 

ASGARİ GEÇİM İNTİRİMİ

86,43

 

 

 

 

KESİNTİ TUTARI

331,97

ELE GEÇEN

1140,73

 

 

TABLO:4 ASGARİ ÜCRETİN %40 FAZLASI GÜNDÜZLÜ (YEMEKSİZ) KURULUŞ PERSONELİ.

HAKEDİŞLER

ÇALIŞTIĞI GÜN SAYISI

GÜNLÜK ÜCRETİ

AYLIK ÜCRET

RESMİ TATİL ÇALIŞMA

YOL ÜCRETİ

YEMEK ÜCRET

BÜRÜT TOPLAM

30,00

43,89

1316,70

0,00

132,00

110,00

1558,70

KESİNTİLER

SİGORTA PİRİMİNE ESAS KAZANÇ

YAŞLILIK SİGORTASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

İŞSİZLİK SİGORTASI

GELİR VERGİSİ MATRAHI

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

1517,34

136,56

75,87

15,17

1331,10

113,24

10,29

 

 

 

 

 

 

 

ASGARİ GEÇİM İNTİRİMİ

86,43

 

 

 

 

KESİNTİ TUTARI

351,13

ELE GEÇEN

1207,57

 

 

 

 

 

TABLO:5 ASGARİ ÜCRETİN %45 FAZLASI GÜNDÜZLÜ (YEMEKSİZ) KURULUŞ PERSONELİ.

 

HAKEDİŞLER

ÇALIŞTIĞI GÜN SAYISI

GÜNLÜK ÜCRETİ

AYLIK ÜCRET

RESMİ TATİL ÇALIŞMA

YOL ÜCRETİ

YEMEK ÜCRET

BÜRÜT TOPLAM

30,00

45,46

1363,80

0,00

132,00

110,00

1605,80

KESİNTİLER

SİGORTA PİRİMİNE ESAS KAZANÇ

YAŞLILIK SİGORTASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

İŞSİZLİK SİGORTASI

GELİR VERGİSİ MATRAHI

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

1564,44

140,80

78,22

15,64

1371,14

119,24

10,60

 

 

 

 

 

 

 

ASGARİ GEÇİM İNTİRİMİ

86,43

 

 

 

 

KESİNTİ TUTARI

364,50

ELE GEÇEN

1241,30

 

TABLO:6 ASGARİ ÜCRETİN %45 FAZLASI YATILI (YEMEKLİ) KURULUŞ PERSONELİ.

 

HAKEDİŞLER

ÇALIŞTIĞI GÜN SAYISI

GÜNLÜK ÜCRETİ

AYLIK ÜCRET

RESMİ TATİL ÇALIŞMA

YOL ÜCRETİ

YEMEK ÜCRET

BÜRÜT TOPLAM

30,00

45,46

1363,80

0,00

156,00

0,00

1519,80

KESİNTİLER

SİGORTA PİRİMİNE ESAS KAZANÇ

YAŞLILIK SİGORTASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

İŞSİZLİK SİGORTASI

GELİR VERGİSİ MATRAHI

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

1519,80

136,78

75,99

15,20

1291,83

107,34

10,03

 

 

 

 

 

 

 

ASGARİ GEÇİM İNTİRİMİ

86,43

 

 

 

 

KESİNTİ TUTARI

345,34

ELE GEÇEN

1174,46

 

TABLO:7 ASGARİ ÜCRETİN %50 FAZLASI YATILI (YEMEKLİ) KURULUŞ PERSONELİ.

HAKEDİŞLER

ÇALIŞTIĞI GÜN SAYISI

GÜNLÜK ÜCRETİ

AYLIK ÜCRET

RESMİ TATİL ÇALIŞMA

YOL ÜCRETİ

YEMEK ÜCRET

BÜRÜT TOPLAM

30,00

47,03

1410,90

0,00

156,00

0,00

1566,90

KESİNTİLER

SİGORTA PİRİMİNE ESAS KAZANÇ

YAŞLILIK SİGORTASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

İŞSİZLİK SİGORTASI

GELİR VERGİSİ MATRAHI

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

1566,90

141,02

78,35

15,67

1331,86

113,35

10,34

 

 

 

 

 

 

 

ASGARİ GEÇİM İNTİRİMİ

86,43

 

 

 

 

KESİNTİ TUTARI

358,73

ELE GEÇEN

1208,17

 

TABLO:8 ASGARİ ÜCRETİN %50 FAZLASI GÜNDÜZLÜ (YEMEKSİZ) KURULUŞ PERSONELİ.

 

HAKEDİŞLER

ÇALIŞTIĞI GÜN SAYISI

GÜNLÜK ÜCRETİ

AYLIK ÜCRET

RESMİ TATİL ÇALIŞMA

YOL ÜCRETİ

YEMEK ÜCRET

BÜRÜT TOPLAM

30,00

47,03

1410,90

0,00

132,00

110,00

1652,90

KESİNTİLER

SİGORTA PİRİMİNE ESAS KAZANÇ

YAŞLILIK SİGORTASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

İŞSİZLİK SİGORTASI

GELİR VERGİSİ MATRAHI

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

1611,54

145,04

80,58

16,12

1411,16

125,24

10,91

 

 

 

 

 

 

 

ASGARİ GEÇİM İNTİRİMİ

86,43

 

 

 

 

KESİNTİ TUTARI

377,89

ELE GEÇEN

1275,01

 

TABLO:9 ASGARİ ÜCRETİN %55 FAZLASI GÜNDÜZLÜ (YEMEKSİZ) KURULUŞ PERSONELİ.

HAKEDİŞLER

ÇALIŞTIĞI GÜN SAYISI

GÜNLÜK ÜCRETİ

AYLIK ÜCRET

RESMİ TATİL ÇALIŞMA

YOL ÜCRETİ

YEMEK ÜCRET

BÜRÜT TOPLAM

30,00

48,59

1457,70

0,00

132,00

110,00

1699,70

KESİNTİLER

SİGORTA PİRİMİNE ESAS KAZANÇ

YAŞLILIK SİGORTASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

İŞSİZLİK SİGORTASI

GELİR VERGİSİ MATRAHI

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

1658,34

149,25

82,92

16,58

1450,95

131,21

11,22

 

 

 

 

 

 

 

ASGARİ GEÇİM İNTİRİMİ

86,43

 

 

 

 

KESİNTİ TUTARI

391,18

ELE GEÇEN

1308,52

 

TABLO:10 ASGARİ ÜCRETİN %55 FAZLASI YATILI (YEMEKLİ) KURULUŞ PERSONELİ

HAKEDİŞLER

ÇALIŞTIĞI GÜN SAYISI

GÜNLÜK ÜCRETİ

AYLIK ÜCRET

RESMİ TATİL ÇALIŞMA

YOL ÜCRETİ

YEMEK ÜCRET

BÜRÜT TOPLAM

30,00

48,59

1457,70

0,00

156,00

0,00

1613,70

KESİNTİLER

SİGORTA PİRİMİNE ESAS KAZANÇ

YAŞLILIK SİGORTASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

İŞSİZLİK SİGORTASI

GELİR VERGİSİ MATRAHI

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

1613,70

145,23

80,69

16,14

1371,64

119,32

10,65

 

 

 

 

 

 

 

ASGARİ GEÇİM İNTİRİMİ

86,43

 

 

 

 

KESİNTİ TUTARI

372,03

ELE GEÇEN

1241,67

 

TABLO:11 ASGARİ ÜCRETİN %60 FAZLASI YATILI (YEMEKLİ) KURULUŞ PERSONELİ

HAKEDİŞLER

ÇALIŞTIĞI GÜN SAYISI

GÜNLÜK ÜCRETİ

AYLIK ÜCRET

RESMİ TATİL ÇALIŞMA

YOL ÜCRETİ

YEMEK ÜCRET

BÜRÜT TOPLAM

30,00

50,16

1504,80

0,00

156,00

0,00

1660,80

KESİNTİLER

SİGORTA PİRİMİNE ESAS KAZANÇ

YAŞLILIK SİGORTASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

İŞSİZLİK SİGORTASI

GELİR VERGİSİ MATRAHI

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

1660,80

149,47

83,04

16,61

1411,68

125,32

10,96

 

 

 

 

 

 

 

ASGARİ GEÇİM İNTİRİMİ

86,43

 

 

 

 

KESİNTİ TUTARI

385,40

ELE GEÇEN

1275,40

 

TABLO:12 ASGARİ ÜCRETİN %60 FAZLASI GÜNDÜZLÜ (YEMEKSİZ) KURULUŞ PERSONELİ

HAKEDİŞLER

ÇALIŞTIĞI GÜN SAYISI

GÜNLÜK ÜCRETİ

AYLIK ÜCRET

RESMİ TATİL ÇALIŞMA

YOL ÜCRETİ

YEMEK ÜCRET

BÜRÜT TOPLAM

30,00

50,16

1504,80

0,00

132,00

110,00

1746,80

KESİNTİLER

SİGORTA PİRİMİNE ESAS KAZANÇ

YAŞLILIK SİGORTASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

İŞSİZLİK SİGORTASI

GELİR VERGİSİ MATRAHI

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

1705,44

153,49

85,27

17,05

1490,99

137,22

11,53

 

 

 

 

 

 

 

ASGARİ GEÇİM İNTİRİMİ

86,43

 

 

 

 

KESİNTİ TUTARI

404,56

ELE GEÇEN

1342,24

 

SORU 2: YILLIK İZİNMİ NE ZAMAN VE NASIL KULLANIRIM?

 

Taşeron firmalarda çalışan personel yıllık izinlerini bir yılını doldurmak kaydıyla 4857 sayılı iş kanunun 53 Maddesine göre kullanır, ancak yıllık izinler konusunda işveren veya işveren vekilin uygun gördüğü zamanlarda yıllık izin kullanılır çalışan kişi yıllık izin programı yapmadan mutlaka iş verinin onayını alması gerekiyor

Yıllık izin süreleri.

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

Az olamaz.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Resmi ve dini bayram tatillerine denk gelen günler yıllık izinde sayılmaz Örnek: 4 gün bayram tatilene denk gelen yıllık izine 4 gün ilave edilecek.

 

SORU 3: BİR YILIMI İKİ FARKLI İHALEDE TAMAMLIYABİLİYORUM YILLIK İZİN HAKKIM VARMI?

 

Hiç ara vermeden ayni kurumun birimlerinde çalışan kişi farklı farklı taşeronlardan çalışsa da bu süreler birleştirilip yıllık izin hakkını elde eder (iş kanunu madde 54 )

SORU 4 : EŞİM DOĞUM YAPTI KAÇ GÜN DOĞUM İZİNİ KULLANMAM GERKİYOR?

 

Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar izin verilmektendir İş kanuna göre eşi doğum yapan kişiye doğum izini verilmemektendir.

SORU 5: SAĞLIK SORUNUM VAR BANA GECE NÖBET TUTURULABİLİRMİ ?

 

Sağlık sorunu olan kişi, sağlık sorununu hekim raporuyla belgelemek kaydıyla gece nöbetine giremeyebilir. Gece çalışma, iş kanunun 69 maddesinde düzenlenmiş olup saat 20:00 ile 06:00 kadar gece çalışması sayılmıştır gece çalışmasında çalışacak kişilerin mutlaka sağlık kontrolünde geçmesi gerekiyor sağlığı uygun olmayan kişiler gece çalıştırılamaz.

Not: Yazımız bilgilendirme amaçlıdır. Sorular geldikçe cevaplamaya devam edeceğiz.

 

Cemal ASLAN 09.07.2012   

Yorumlar   

 
#15 Guest 21-07-2014 05:30
sayın admin ben küğtahyada belediyede çalışan bir taşeron işçisiyim
. ne kadar maaş almam gerekir bana bu konuda yardımcı olmanızı rica ederim
.1,5 yıldır çalışıyorum asgari ücertin %10 fazlası denildi.
2 çocugum var biri 8 biri 1,5 yaşında aldıgım maş hala aynı bu durum 962 tl aldım son maşımı dogrulugundan şüpeliyim bu konuda yardımcı olurmusunuz. saygılarımla
 
 
#14 Guest 10-07-2014 07:47
temizlik personeli hangi sertifikalrı alırsa yüzde alabilir
 
 
#13 Guest 04-07-2014 11:45
Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalıştırılan taşeron işçilere yaptıkları ve eğitim durumlarına göre asgari ücretin belirli bir yüzde fazlası şeklinde ücret ödeme zorunluluğu var mı?
 
 
#12 Guest 20-06-2014 00:03
susurluk devlet hastanesinde calısmakda olan özel güvenlik görevlisiyim asgari ücretin yüzde bes fazlasını alıyom yasal olarak nekadar almam lazım sitenizde yuzde kırk almam gerekdigi yazılı
 
 
#11 Guest 18-06-2014 12:26
üniversite mezunları temizlik personeli olarak çalıştırılabili r mi?
 
 
#10 Guest 18-06-2014 12:24
Üniversite hastahanesinde taşeron firmaya bağlı temiz işçisi olarak çalışmaktayım 4 yıllık üniversite mezunuyum.Diğer temizlik çalışanlarla aynı maaşı almaktayım maaşımın farklı olması gerekmiyor mu ne yapmam gerekir.Teşekkü rler
 
 
#9 Guest 18-06-2014 11:30
Bir kamu kuruluşundan işçi olarak emekli oldum. Bir kamu kuruluşuna yeniden işe girmem gündeme geldi. Taşeron işçi olarak işe alacaklarını söylediler. Bu durumda 20 yıllık iş tecrübem dikkate alınarak mı ücretlendirilir im. 5597 işgünüm var eklendiğinde emekli maaşımda artış olur mu? Taşeronişçi maaş hesaplamalarınd a belediyelerde katsayı çarpanları nelerdir en üst maaş neye göre hesaplanır...Te şekkürler...
 
 
#8 Guest 02-06-2014 16:33
Ben antakya devlet hastanesinde taşeron olarak calisiyorum fazla mesai yaptiriliyor bize ne yapabiliriz
 
 
#7 Guest 01-06-2014 12:56
TAŞERONDA VERİ GİRİŞİ PERSONELİ ASIL İŞ MİDİR?
 
 
#6 Guest 27-05-2014 15:29
Bir yil calistiktan sonra 5 ay zorunlu askerlik vazifesini yerine getirdim.sonra tekrar basladim.sirket degisti.yilli izin hakkim var mi.subat ayinda basladim
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

MAKALE ARAMA